KÍNH GỬI : QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

V/v thanh toán các dịch vụ của chúng tôi

Việc thanh toán được thực hiện vào thời điểm sau khi ký kết hợp đồng hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ. Thông tin thanh toán được chúng ghi rõ kèm theo hợp đồng, có đầy đủ giáy tờ kèm theo

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Quý khách có thể thanh toán phí dịch vụ cho chúng tôi bằng hai hình thức sau

  • Chuyển khoản qua ngân hàng
  • Thanh toán tiền mặt tại công ty hoặc địa điểm khi hai bên ký kết hoặc thanh lý hợp đồng

LƯU Ý:

  1. Đối với các khoản chi phí dịch vụ hàng tháng. Quý khách vui lòng thanh toán từ ngày 05 – 10 tây hàng tháng.
  2. Đối với Phí dịch vụ được thực hiện theo vụ việc. Quý khách vui lòng thanh toán 50% giá trị hợp đồng khi ký hợp đồng, 50% còn lại sau khi hoàn thành vụ việc.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH !