KÍNH GỬI : QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

V/v giải quyết thắc mắc và khiếu nại của chúng tôi

 sở pháp lý: Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Thương mại điện tử

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI 

nganvacongsu.com luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến các dịch vụ, thông tin khách hàng.... Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, nganvacongsu.com đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi

  • Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về việc bảo mật hoặc các dịch vụ của chúng tôi cũng như các khiếu nại. Xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo các cách thức dưới đây:
  • Điện thoại : 0913 100 223 hoặc 0913 553 776
  • Mail: law@nganvacongsu.com
  • Hoặc phần liên hệ trên trang website này

Hãy liên hệ với Chúng tôi qua email với đơn khiếu nại của bạn. Chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại của Quý khách chậm nhất trong 48h làm việc kể từ lúc nhận được khiếu nại

  • Chúng tôi hoan nghênh bạn liên hệ với Chúng tôi.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN VÀ CỘNG SỰ  trân trọng cảm ơn quý khách