Hình sự

Các tội phạm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 hiện hành
Lừa dối khách hàng có vi phạm luật hình sự hay không ?

Lừa dối khách hàng có vi phạm luật hình sự hay không ?

Tội lừa dối khách hàng quy định tại Điều 198 BLHS 2015, Lừa dối khách hàng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự, các yếu tố cấu thành tội phạm lừa dối khách hàng. Lừa dối khách hàng có thể bị xử lý Hành chính, Dân sự, Hình sự.