Pháp luật Đầu tư

Các hoạt động Đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và Luật DN hiện hành
Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giải thể Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Giải thể Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Giải thể Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
Điều chỉnh thay đổi tên nhà đầu tư

Điều chỉnh thay đổi tên nhà đầu tư

Điều chỉnh thay đổi tên nhà đầu tư
Điều chỉnh thay đổi tên dự án đầu tư

Điều chỉnh thay đổi tên dự án đầu tư

Điều chỉnh thay đổi tên dự án đầu tư
Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư