Thành lập công ty - Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty, Đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh, Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh. Thành lập chi nhánh, thành lập VPĐD, thành lập địa điểm kinh doanh, Thành lập kho, xưởng, cửa hàng. Giải thể doanh nghiệp, Giải thể công ty, Chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, Cửa hàng, cửa hiệu, kho xưởng và các Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp khác có liên quan
Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty tnhh hai thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty tnhh hai thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty tnhh hai thành viên trở lên
Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần
Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty tnhh một thành viên

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty tnhh một thành viên

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty tnhh một thành viên
Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần, Đăng ký chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần, Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần, Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần, Thay đổi giấy phép công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên, Đăng ký chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên, Thủ tục chuyển đổi công ty Cổ phần thành công ty TNHH 1TV, Hồ sơ chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH 1TV, Thay đổi giấy phép công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên, Đăng ký chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên, Thủ tục chuyển đổi công ty Cổ phần thành công ty TNHH 2TV, Hồ sơ chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH 2TV, Thay đổi giấy phép công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên
Thành lập địa điểm kinh doanh Công ty

Thành lập địa điểm kinh doanh Công ty

Thành lập địa điểm kinh doanh Công ty, Thành lập kho chứa hàng, Thành lập xưởng sản xuất, Đăng ký kinh doanh địa điểm, Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh, Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh
Thành lập Công ty TNHH Một thành viên

Thành lập Công ty TNHH Một thành viên

Thành lập Công ty TNHH một thành viên. Đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH một thành viên. Thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên. Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên, Giấy phép kinh doanh công ty TNHH một thành viên.Thành lập công ty TNHH một thành viên trọng gói, Mở công ty TNHH một thành viên, Thành lập công ty TNHH một thành viên gia rẻ, Thành phần hồ sơ Công ty TNHH một thành viên
Thành lập Văn phòng đại diện Công ty

Thành lập Văn phòng đại diện Công ty

Thành lập văn phòng đại diện, Đăng ký kinh doanh văn phòng đại diện, Làm giấy phép kinh doanh văn phòng đại diện, Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện, Thủ tục thành lập văn phòng đại diện. Thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH, Thành lập văn phòng đại diện công ty Cổ phần
Thành lập chi nhánh Công ty

Thành lập chi nhánh Công ty

Thành lập chi nhánh Công ty, Thành lập chi nhánh công ty giá rẻ, Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty, Thủ tục thành lập chi nhánh công ty. Thành lập chi nhánh công ty TNHH 1TV, Thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên, Thành lập chi nhánh công ty Cổ phần. Đăng ký giấy phép kinh doanh chi nhánh
Thành lập Công ty Cổ phần

Thành lập Công ty Cổ phần

Thành lập Công ty Cổ phần. Đăng ký thành lập Công ty Cổ phần. Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần. Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần. Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần, Giấy phép kinh doanh công ty Cổ phần. Thành lập công ty Cổ phần trọng gói, Mở công ty Cổ phần, Thành lập công ty Cổ phần gia rẻ, Thành phần hồ sơ Công ty Cổ phần. Giấy phép doanh nghiệp công ty Cổ phần, Thành lập công ty Cổ phần tại TP.HCM
Thành lập Công ty TNHH hai thành viên

Thành lập Công ty TNHH hai thành viên

Thành lập Công ty TNHH Hai thành viên. Đăng ký thành lập Công ty TNHH Hai thành viên. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH Hai thành viên. Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên. Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Hai thành viên, Giấy phép kinh doanh công ty TNHH Hai thành viên. Thành lập công ty TNHH Hai thành viên trọng gói, Mở công ty TNHH Hai thành viên, Thành lập công ty TNHH Hai thành viên gia rẻ, Thành phần hồ sơ Công ty TNHH Hai thành viên

Bất động sản

Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh BĐS

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế, thuế nhà thầu, thuế tài nguyên ...vv

Dịch vụ tại Đồng Nai

Dịch vụ tại Đồng Nai

Dịch vụ tại Quận 1 -TPHCM

Dịch vụ tại Quận 1 -TPHCM

Dịch vụ pháp lý Doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp, Thành lập công ty, Đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh, Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh. Thành lập chi nhánh, thành lập VPĐD, thành lập địa điểm kinh doanh, Thành lập kho, xưởng, cửa hàng. Giải thể doanh nghiệp, Giải thể công ty, Chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, Cửa hàng, cửa hiệu, kho xưởng và các Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp khác có liên quan

Thành lập tổ chức kinh tế

Thành lập mới tổ chức kinh tế

Tài sản

Tranh chấp quyền sở hữu tài sản, Thừa kế tài sản, Quyền khác đối với tài sản

Pháp luật Đầu tư

Các hoạt động Đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và Luật DN hiện hành
Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giải thể Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Giải thể Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Giải thể Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
Điều chỉnh thay đổi tên nhà đầu tư

Điều chỉnh thay đổi tên nhà đầu tư

Điều chỉnh thay đổi tên nhà đầu tư
Điều chỉnh thay đổi tên dự án đầu tư

Điều chỉnh thay đổi tên dự án đầu tư

Điều chỉnh thay đổi tên dự án đầu tư
Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể, Giấy phép hộ kinh doanh cá thể, Giấy phép hộ kinh doanh gia đình. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể, Đăng ký hộ kinh doanh cá thể, Thay đổi giấy phép hộ kinh doanh, Thay đổi hộ kinh doanh cá thể, thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể, thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cá thể, Chấm dứt hộ kinh doanh cá thể. Tạm ngừng hộ kinh doanh cá thể. Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tnhh một thành viên, Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tnhh hai thành viên trở lên, Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty cổ phần - Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Tạm ngừng hoạt động kinh doanh hộ cá thể

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh hộ cá thể

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh hộ cá thể
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể
Giấy phép hộ kinh doanh cá thể

Giấy phép hộ kinh doanh cá thể

Giấy phép hộ kinh doanh cá thể
Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tnhh hai thành viên trở lên

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tnhh hai thành viên trở lên

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tnhh hai thành viên trở lên
Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tnhh một thành viên

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tnhh một thành viên

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty tnhh một thành viên
Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty cổ phần

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty cổ phần

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty cổ phần

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán công trình xây dựng, kiểm toán nội bộ, kiểm toán giá trị dự án, kiểm toán đầu tư

Dịch vụ tại Long An

Dịch vụ tại Long An

Dịch vụ tại Quận 3 - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận 3 - TP.HCM

Điều chỉnh đăng ký Đầu tư

Điều chỉnh đăng ký Đầu tư

Dịch vụ kế toán thuế

Các dịch vụ về kế toán thuế
Tên dịch vụ 8

Tên dịch vụ 8

Mô tả dịch vụ
Tên dịch vụ 7

Tên dịch vụ 7

Mô tả dịch vụ
Tên dịch vụ 6

Tên dịch vụ 6

Mô tả dịch vụ
Tên dịch vụ 5

Tên dịch vụ 5

Mô tả dịch vụ

Dân sự

Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự; các tranh chấp khác về dân sự

Pháp luật về thuế

Pháp luật về thuế và chính sách thuế hiện hành

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký thay đổi công ty TNHH một thành viên, Đăng ký thay đổi công ty TNHH hai thành viên, Đăng ký thay đổi công ty cổ phần, Đăng ký thay đổi chi nhánh, Đăng ký thay đổi VPĐD, đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh

Dịch vụ tại Bà Rịa Vũng Tàu

Dịch vụ tại Bà Rịa Vũng Tàu

Dịch vụ tại Quận 6 - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận 6 - TP.HCM

Chấm dứt hoạt động

Chấm dứt hoạt động

Hôn nhân và gia đình

Những tranh chấp về hôn nhân gia đình theo quy định của pháp luật

Chuyên môn kế toán

Chuyên môn kế toán các loại hình doanh nghiệp, nghiệp vụ kế toán

Tạm ngừng và tiếp tục kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động công ty TNHH một thành viên, Tạm ngừng hoạt động công ty TNHH hai thành viên, Tạm ngừng hoạt động công ty Cổ phần. Tạm ngừng hoạt động chi nhánh, Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

Dịch vụ tại Bình Thuận

Dịch vụ tại Bình Thuận

Dịch vụ tại Quận 7 - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận 7 - TP.HCM

Dịch vụ luật sư

Dịch vụ luật sư

Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Chấm dứt Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chấm dứt Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chấm dứt Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài, Giải thể văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài, Giải thể văn phòng đại diện của công ty nước ngoài. Chấm dứt Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Giải thể VPĐD của công ty nước ngoài tại TPHCM. Chấm dứt Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại TPHCM
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài

Kinh doanh - Thương mại

Tranh chấp về kinh doanh, thương mại; những yêu cầu về kinh doanh thương mại theo quy định của pháp luật

Giải thể doanh nghiệp - Giải thể công ty

Giải thể doanh nghiệp, Giải thể công ty, Giải thể công ty TNHH một thành viên, Giải thể công ty TNHH hai thành viên, Giải thể Công ty Cổ phần, Giải thể chi nhánh công ty, Chấm dứt hoạt động VPĐD, chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, Huỷ bỏ quyết định giải thể doanh nghiệp, Khôi phục hoạt động doanh nghiệp

Dịch vụ tại Bình Dương

Dịch vụ tại Bình Dương

Dịch vụ tại Quận 8 - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận 8 - TP.HCM

Hành chính Công

Hành chính tổng hợp

Đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài

Hình sự

Các tội phạm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 hiện hành
Lừa dối khách hàng có vi phạm luật hình sự hay không ?

Lừa dối khách hàng có vi phạm luật hình sự hay không ?

Tội lừa dối khách hàng quy định tại Điều 198 BLHS 2015, Lừa dối khách hàng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự, các yếu tố cấu thành tội phạm lừa dối khách hàng. Lừa dối khách hàng có thể bị xử lý Hành chính, Dân sự, Hình sự.

Đăng ký trường hợp khác

Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký đối với doanh nghiệp, Cấp lại giấy phép kinh doanh công ty, Hiệu đính thông tin giấy phép kinh doanh

Dịch vụ tại Tây Ninh

Dịch vụ tại Tây Ninh

Dịch vụ tại Quận 10 - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận 10 - TP.HCM

DỊCH VỤ TẠI TPHCM

Dịch vụ tại TP.HCM

Pháp luật liên quan Đầu tư

Pháp luật liên quan Đầu tư

Pháp luật khác

Các tranh chấp pháp luật khác : Lao động, cạnh tranh, thuế, sở hữu trí tuệ, báo chí ...vv

Dịch vụ tại Lâm Đồng

Dịch vụ tại Lâm Đồng

Dịch vụ tại Quận 11 - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận 11 - TP.HCM

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Pháp luật về doanh nghiệp

Pháp luật về doanh nghiệp

Dịch vụ tại Kiên Giang

Dịch vụ tại Kiên Giang

Dịch vụ tại Quận 12 - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận 12 - TP.HCM

Dịch vụ tại Tiền Giang

Dịch vụ tại Tiền Giang

Dịch vụ tại Thành phố Thủ Đức - TP.HCM

Dịch vụ tại Thành phố Thủ Đức - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận Tân Phú - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận Tân Phú - TP.HCM

Dịch vụ hành chính công

Dịch vụ hành chính

Dịch vụ tại Quận Tân Bình - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận Tân Bình - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận Bình Tân - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận Bình Tân - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận Bình Thạnh - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận Bình Thạnh - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận Phú Nhuận - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận Phú Nhuận - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận Gò Vấp - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận Gò Vấp - TP.HCM

Dịch vụ tại Huyện Bình Chánh - TP.HCM

Dịch vụ tại Huyện Bình Chánh - TP.HCM

Dịch vụ tại Huyện Hóc Môn - TP.HCM

Dịch vụ tại Huyện Hóc Môn - TP.HCM

Dịch vụ tại Huyện Củ Chi - TP.HCM

Dịch vụ tại Huyện Củ Chi - TP.HCM

Dịch vụ tại Huyện Nhà Bè - TP.HCM

Dịch vụ tại Huyện Nhà Bè - TP.HCM

Dịch vụ tại Huyện Cần Giờ - TP.HCM

Dịch vụ tại Huyện Cần Giờ - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận 4 - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận 4 - TPHCM

Dịch vụ tại Quận 5 - TP.HCM

Dịch vụ tại Quận 5 - TP.HCM