Dịch vụ pháp lý

Các dịch vụ về pháp lý
Tên dịch vụ 4

Tên dịch vụ 4

Mô tả dịch vụ
Tên dịch vụ 3

Tên dịch vụ 3

Mô tả dịch vụ
Tên dịch vụ 2

Tên dịch vụ 2

Mô tả dịch vụ
Tên dịch vụ 1

Tên dịch vụ 1

Mô tả dịch vụ

Dịch vụ kế toán thuế

Các dịch vụ về kế toán thuế
Tên dịch vụ 8

Tên dịch vụ 8

Mô tả dịch vụ
Tên dịch vụ 7

Tên dịch vụ 7

Mô tả dịch vụ
Tên dịch vụ 6

Tên dịch vụ 6

Mô tả dịch vụ
Tên dịch vụ 5

Tên dịch vụ 5

Mô tả dịch vụ

Đất đai

Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh BĐS

Tài sản

Tranh chấp quyền sở hữu tài sản, Thừa kế tài sản, Quyền khác đối với tài sản

Thiệt hại ngoài hợp đồng

Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Dân sự

Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự; các tranh chấp khác về dân sự

Hôn nhân và gia đình

Những tranh chấp về hôn nhân gia đình theo quy định của pháp luật

Kinh doanh - Thương mại

Tranh chấp về kinh doanh, thương mại; những yêu cầu về kinh doanh thương mại theo quy định của pháp luật

Đầu tư

Các hoạt động Đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và Luật DN hiện hành

Hình sự

Các tội phạm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 hiện hành
Lừa dối khách hàng có vi phạm luật hình sự hay không ?

Lừa dối khách hàng có vi phạm luật hình sự hay không ?

Tội lừa dối khách hàng quy định tại Điều 198 BLHS 2015, Lừa dối khách hàng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự, các yếu tố cấu thành tội phạm lừa dối khách hàng. Lừa dối khách hàng có thể bị xử lý Hành chính, Dân sự, Hình sự.

Hành chính

Hành chính

Pháp luật khác

Các tranh chấp pháp luật khác : Lao động, cạnh tranh, thuế, sở hữu trí tuệ, báo chí ...vv