Thành lập Công ty TNHH Một thành viên

VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ®  CHUYÊN: Thành lập công ty, Thành lập doanh nghiệp, Đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh, làm giấy phép kinh doanh công ty, làm giấy phép kinh doanh, Thành lập doanh nghiệp tư nhân, Thành lập công ty TNHH một thành viên, Thành lập công ty TNHH hai thành viên, Thành lập công ty cổ phần. Thành lập chi nhánh, Thành lập VPĐD, thành lập địa điểm kinh doanh, Thành lập kho chứa hàng, thành lập xưởng sản xuất. chuyển đổi loại hình doanh nghiệp - Chuyển công ty TNHH một thành viên thành công ty tnhh hai thành viên trở lên,  Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phầnChuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty tnhh một thành viên, Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần,  Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên,  Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên : Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

- Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một Thành viênGiấy phép kinh doanh Công ty TNHH một Thành viên

Đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên do cá nhận hoặc tổ chức làm chủ sở hữu, chúng ta tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật dưới đây:

 1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
 2. Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.
 3. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 4. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
 5. Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 6. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

: được quy định tại Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu. Gồm có :

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty
 3. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền
 4. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 5. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • c) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền;

 1. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

: được quy định tại Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu. Gồm có :

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty
 3. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân : Căn cước công dân/ Hộ chiếu

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

Thành lập Công ty TNHH một thành viên. Đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH một thành viên. Thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên. Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên, Giấy phép kinh doanh công ty TNHH một thành viên.Thành lập công ty TNHH một thành viên trọng gói, Mở công ty TNHH một thành viên, Thành lập công ty TNHH một thành viên gia rẻ, Thành phần hồ sơ Công ty TNHH một thành viên

: Thành lập Công ty TNHH một thành viên. Đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên. Hồ sơ thành lập Công ty TNHH một thành viên. Thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên. Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên, Giấy phép kinh doanh công ty TNHH một thành viên.Thành lập công ty TNHH một thành viên trọng gói, Mở công ty TNHH một thành viên, Thành lập công ty TNHH một thành viên gia rẻ, Thành phần hồ sơ Công ty TNHH một thành viên, ...vv. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ cho chúng tôi để được tham vấn, tư vấn và thực hiện đấy đủ và đúng quy định của pháp luật hiện hành thành lập công ty TNHH một thành viên. Nhanh nhất - uy tín - chính xác và đúng pháp luật. Mọi trình tự, thủ tục, quy trình, hồ sơ do chúng tôi thực hiện, và uỷ quyền đại diện làm các thủ tục. Quý vị chỉ ký hồ sơ mà không phải đi lại bất kỳ cơ quan nào. Trừ quy định của pháp luật có quy định khác

Hạn chế rủi ro, ổn định, phát triển bền vững trong kinh doanh.

Xem thêm: Giới thiệu về chúng tôi

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0938 10 23 67

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ"CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN" - CAM KẾT 4 CHỮ: "LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

"CHÚNG TÔI LÀM VIỆC BẰNG CẢ LƯƠNG TÂM VÀ TRÍ TUỆ"

"NƠI NIỀM TIN và GIÁ TRỊ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH"

: Đem lại giá trị thiết thực 

cho đối tác, khách hàng và xã hội.

   Nhà sáng lập : Ths Luật - cử nhân Tài chính Kế toán

                     TỔNG GIÁM ĐỐC : NGUYỄN VĂN NGÀN

"Thành tâm - Thành thật - Thương thảo - Tri ân - Trí tuệ"

yes#Thànhlậpcôngty, #Thànhlậpcôngtycổphần, #Thànhlậpcôngtytnhh, #Dịchvụthànhlậpcôngty, #Thànhlậpdoanhnghiệp, #Thủtụcthànhlậpcôngty, #Thànhlậpcôngtytrọngói, #Dịchvụthànhlậpdoanhnghiệp, #Mởcôngty, #Thànhlậpcôngtygiárẻ, #Đăngkýkinhdoanh, #Đăngkýdoanhnghiệp, #Đăngkýcông ty, #giấyphépkinhdoanh, #đăngkýgiấyphépkinhdoanh, #giấyphépđăngkýkinhdoanh, #làmgiấyphépkinhdoanh, #giấyđăngkýkinhdoanh, #xingiấyphépkinhdoanhenlightened


Các dịch vụ khác