Với quyết tâm cao độ đẩy nhanh tiến độ để khai thác sản phẩm tại mỏ đá Tân Cang 8, tháng 11/2012 Công ty đã khai trương và cho nổ mẽ mìn đầu tiên để lấy sản phẩm. Với việc lắp đặt 2 máy nghiền đá với công suất 150 tấn/ giờ và 250 tấn/1 giờ đã giúp cho những mẽ đá đầu tiên của công ty được hình thành với chất lượng được đánh giá là khá tốt. Trong đó theo ghi nhận của bộ phận kinh doanh và mỏ đá Tân Cang 8 hiện nay với công suất 500 m3 đá thành phẩm các loại được sản xuất ra trong 1 ngày đã cung cấp tốt cho nhu cầu sản xuất, thi công của công ty đồng thời đã ký được một số hợp đồng cung cấp sản phẩm cho khách hàng với giá trị là 6.8 tỷ đồng.

Tuy nhiên bước sang năm 2013, mỏ đá dự kiến sẽ gia tăng công suất máy lên 2.000 m3/ ngày đá thành phẩm các loại; Với chất lượng đá được đánh giá là khá tốt, chắc chắn rằng trong thời gian tới việc chủ động được nguồn vật liệu đá đầu vào cho sản xuất thi công của công ty sẽ được đáp ứng, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất thi công chủ động hơn, giảm thiểu được các chi phí liên quan từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó đây cũng là sản phẩm mới với sản lượng lớn, ổn định và chất lượng tốt sẽ hứa hẹn đem lại nguồn thu ổn định từ đó nâng cao doanh thu và lợi nhuận của công ty trong thời gian tới. Trong đó theo tính toán của bộ phận kinh doanh thì sản lượng và doanh thu của mỏ đá Tân Cang 8 trong năm 2013 như sau:

Một số hình ảnh về sản phẩm của mỏ đá Tân Cang 8: