Với quyết tâm cao, theo kế hoạch mà ban lãnh đạo đề ra. Đúng 11h00 ngày 04 tháng 4 năm 2004 tại mỏ đá Đồi Chùa 3 thuộc Công ty cổ phần khai thác VLXD IDICO Đồng Nai đã nổ loạt mìn đầu tiên để lấy sản phẩm. Qua chế biến thành phẩm được các nhà chuyên môn đánh giá là có chất lượng khá tốt. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong hoạt SXKD của IDICO Đồng Nai.

Dưới đây là 1 số hình ảnh liên quan đến hoạt động của mỏ những ngày đầu đi vào hoạt động: