Được UBND Tỉnh cấp phép đầu tư khai thác tại mỏ đá Đồi Chùa 3 số: 747/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013.
Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của CB-CNV trong công ty. Mọi công tác chuẩn bị cho hoạt động mỏ đá Đồi Chùa 3 đã hoàn tất. Tính đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2013 mỏ đá đã lắp đặt xong 01 máy nghiền đá công xuất 250 tấn/giờ, bóc tầng đất phủ và khai moong đã được 6ha. Trong những ngày cuối tháng 3 năm 2013 mỏ đang khẩn trương cho công tác khoan lỗ bắn mìn. Theo kế hoạch và sự chỉ đạo từ lãnh đạo Công ty, vào ngày 4 tháng 4 năm 2013 mỏ đá Đồi Chùa 3 sẽ nổ loạt mìn đầu tiên để lấy đá phục vụ cho công tác chế biến đá thành phẩm.
Dự kiến đến hết quý II năm 2013 mỏ đá Đồi chùa 3 tiếp tuc lắp thêm 02 máy nghiền công xuất 250 tấn/giờ phấn đấu khai thác tổng sản lượng của mỏ Đồi chùa 3 là 2 triệu m3 đá mỗi năm. Với 2 mỏ đá thuộc công ty là Tân Cang 8 và Đồi chùa 3, trong thời gian tới ngoài việc cung cấp đá thành phẩm ra thị trường thì việc cung cấp nguồn vật liệu đá đầu vào cho SXKD của Công ty cụ thể là công trình đường tránh Biên Hòa, khu tái định cư Phước Tân và tái định cư Bình Minh sẽ được đáp ứng, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất thi công chủ động hơn, giảm thiểu được một số các chi phí, đó cũng chính là một số các giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty. Về góc độ thị trường, đây cũng là dịch vụ, sản phẩm mới của công ty với trữ lượng lớn, mang lại doanh thu ổn định cho Công ty.